ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00 - 14:00
ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ